O zwiększonej odporności

Zastosowanie: o zwiększonej odporności

Podstawowe parametry każdego materiału PCV to odporność na UV i zakres temperatur. Zwiększona odporność – to niepalność, ciągłe wystawienie na duże słońce, nie zawieranie ftalanów (szkodliwych substancji w lakierze), ciągły kontakt z wodą, odporność na płyny ropopochodne (przy wyciekach do morza), materiał antystatyczny, odporny na gazy (biogazownie).